Forside

 

 FORUM for arkitektonisk kulturarv er en forening dannet i september 1987 af arkitekter med afgang fra Institut for Arkitektonisk Kulturarv (tidl. Afdelingen for Restaurering, By- og Bygningspleje) på Arkitektskolen i Aarhus.

Foreningen tilstræber at kvalificere den arkitektfaglighed, der knytter sig til bevaringsbegreber i forbindelse med hele kulturmiljøet - lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

 Foreningen afholder årligt et arrangement, hvor dimittender og studerende fra instituttet/afdelingen samles omkring et fagligt tema. Dette tema belyses ved forelæsninger og indlæg af indbudte fagfolk samt af foreningens egne medlemmer. Der er tradition for at arrangere en ekskursion lørdag i forbindelse med årets faglige tema.

 Det årlige FORUM-arrangement afholdes traditionelt over to dage (fredag - lørdag), 4. weekend i september måned. Udover det konkrete faglige indhold er det FORUM´s formål gennem arrangementerne at vedligeholde og skabe kontakter mellem medlemmerne - det gælder såvel nye som gamle. Derfor afholdes der bl.a. en festmiddag for deltagerne fredag aften.

 
Det er med tristhed, at vi i Forums bestyrelse har modtaget besked om, at Johannes Exner er gået bort. Vores tanker går til hans nærmeste, der sammen med vi andre kan se tilbage på Johannes Exners faglige virke, der vil leve videre i både mursten og tanke.
Han har i årtier været en ledende figur inden for restaureringsfaget i både praksis og teori og efterlader en stor respekt for og kærlighed til faget hos os, der har gået på Arkitektskolen Aarhus, hvor hans faglige viden og engagement har formet nye generationer af studerende.
 Vi er i Forum glade for, at det i 2013 lykkedes at invitere både Johannes og Inger Exner som arrangementets hovedpersoner og give dem begge den hyldest, de fortjener.
Æret være hans minde